Gbely okr. Skalica predaj výrobno prevádzkového a skladového areálu na 5 286 m2 pozemku

367 000 €

Kategória: Výrobný objekt
Lokalita: Gbely
Úžitková plocha: 1 193 m2
Dátum aktualizácie: 14.6.2018

Popis nehnuteľnosti

Ponúkaný na predaj funkčný výrobno prevádzkový a skladový areál, stojaci na pozemkoch spolu o výmere 5 286 m2, sa nachádza na severozápadnom okraji intravilánu mesta Gbely na ulici Halaštava. Jedná sa o samostatne stojací areál s dobrým prístupom pre automobilovú dopravu a taktiež pre peších. Areál je situovaný od zastávky autobusu v vzdialenosti cca 300 m. Areál je kompletne napojený na všetky inžinierske siete ako voda, kanalizácie, elektro a zemný plyn. Po vykonanej stavebnej prestavbe v roku 1993 a v 1997 kompletne vnútorných priestorov výrobno prevádzkovej dielne sú objekty v dobrom technickom a prevádzkovom stave. Vedľa areálu sa nachádzajú rodinné domy a priamo oproti areálu je vybudovaná materská škola. V areáli sa nachádzajú voľné plochy vhodné na jeho prípadné ďalšie rozšírenie, na parkovanie osobných automobilov zamestnancov, alebo prípadne potreby vhodné plochy na skládku materiálu. Areál svojim lokalitným umiestnením v meste Gbely, má veľmi výhodnú podnikateľskú polohu s ohľadom na dopravnú dostupnosť s napojením na cestnú sieť.  V prípade potreby je možné rozšírenie podnikateľských aktivít v areály s ohľadom na veľkosť pozemku o výmere 5 286 m2 na ktorom sa areál nachádza. Popis jednotlivých stavieb, ktoré sa nachádzajú v areály : Drobná stavba: Prístrešok na bicykle bol postavený bol v roku 2001 vedľa vchodu do areálu, v ľavej strane z čelného pohľadu. Zhotovený je z oceľovej konštrukcie, ktorá je krytá doskami Lexan. Prístrešok je z troch strán otvorený. Podlaha pod prístreškom je zhotovená zo zámkovej dlažby. Stavba: Krajčírska prevádzka zast. pl. 993,16m2 s výškou 4,27 m - prevádzkový objekt situovaný v severozápadnej časti intravilánu mesta Gbely bol na základe stavebného povolenia zo dňa 5.01.1993 kompletne rekonštruovaný prestavbou a prístavbou následne prebudovaný na krajčírsku prevádzku. V roku 1997 boli na pavilóne krajčírskej dielne vykonané ďalšie rekonštrukčné práce a to : vymenená  strecha za sedlovú vrátane zastrešenia a následne bola vykonaná dostavba chodby. Ďalej na sociálnom pavilóne a kotolni bola vykonaná rekonštrukcia pri ktorej bola zhotovená nová plynová kotolňa vrátane výmeny kompletného zariadenia, ďalej bolo rekonštrukciou zriadené sociálne zariadenie, bola zriadená jedáleň a výdajňa stravy. Jedná sa prízemný objekt, nepodpivničený, murovaný, v prevažnej časti  s plochou strechou, len nad krajčírskou dielňou je sedlová strecha. Pôvodne štvoro pavilónový objekt bol prestavbou rozdelený na tri časti, administratívne skladovú, na krajčírsku dielňu a na pavilón sociálneho zariadenia a kotolne. Dispozične administratívne skladový pavilón pozostáva z troch kancelárii, sociálneho zariadenia s WC a sprchou a skladových priestorov. Výrobná krajčírska dielňa pozostáva z dvoch vzájomne prepojených častí. V sociálnej budove sú vybudované šatne pre zamestnancov, vrátnica, sociálne zariadenie ,jedáleň s výdajom stravy a plynová kotolňa. V celom objekte je rozvod studenej a teplej vody a zemného plynu. Vo výrobných priestoroch je rozvod svetelnej a motorickej elektriny a vzduchotechniky.  Okná sú prevažne drevené zdvojené, na časti plastové, opatrené hliníkovými žalúziami. Objekt je napojený na mestský vodovod, kanalizáciu, plynovod, na elektrinu   je napojený káblovou prípojkou zo vzdušného vedenia. Vstup do areálu je z asfaltovej miestnej komunikácie z ulice Halaštava. Stavba: Sklad – striháreň zast.pl. 199,29 m2 s výškou 4,36 m je prízemný, nepodpivničený objekt so sedlovou strechou  bez možnosti využitia podkrovia, obdĺžnikového pôdorysu. Podľa stavebného povolenia zo dňa 11.01.1996 bola povolená stavba skladu textilu, avšak behom výstavby bola vykonaná zmena užívania na šijaciu dielňu. Dňa 28.01.1997 bolo na tento účel stavby vydané kolaudačné rozhodnutie.  V súčasnej dobe sa objekt používa ako striháreň a sklad. Dispozične objekt pozostáva zo šijacej dielne,/strihárne/, skladu materiálu, kancelárie a sociálneho zariadenia. V roku 2002 boli na objekte vymenené všetky okná s hliníkovými žalúziami  a 2 ks vstupné dvere za plastové s vákuovým zasklením. Ďalej bola strešná  pozinkovaná krytina opatrená náterom. Objekt je v dobrom technickom stave. Podlahy v celej hale sú  z nalepeného PVC, okrem sociálneho zariadenia kde je položená keramická dlažba. Okná sú plastové s vákuovým zasklením, dvere sú hladké a plastové, vráta oceľové s plechovou výplňou. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vykurovanie je ústredné, teplovodný plynovým kotlom a oceľovými panelovými radiátormi. V sociálnom zariadení je rozvod studenej aj teplej vody. Na prípravu teplej vody je osadený prietokový elektrický ohrievač. V celom objekte je inštalácia elektro svetelnej aj motorickej. Na budove je inštalovaný bleskozvod. Napojenie na vodu, kanalizáciu, elektrinu a plyn je riešené z rozvodov v areáli firmy.   Vonkajšia úprava: Spevnené plochy v areáli: V roku 1979 bola časť areálu, vstupné cesty a chodníky okolo objektov spevnená, betónovou mazaninou, ktorá je položená na štrkovom podklade, časť tvoria cestné panely. Ako povrchová úprava je položený tvrdo liaty asfalt hr. 3 cm. Údržba  na plochách je vykonávaná dobre, poškodené časti boli pravidelne opravované a udržiavané. Areál je kompletne oplotený a zabezpečený hlavnou vstupnou bránou. Na základe vypracovaného znaleckého posudku je ponuková kúpna cena výrobno prevádzkového a skladového areálu v celosti vrátane pozemku o výmere 5 286 m2 stanovená vo výške 417 000 € bola upravená na akciovú kúpnu cenu vo výške 367 000 € bez DPH. Bližšie info na +421 905 616 344 vavercak@reluxx.sk

Kontaktné údaje

Martin Vaverčák
Tel: +421 905 616 344

Kontaktujte predávajúceho